Rozhodnite sa pre úspech!

Reklamné kampane od profesionálov

Rozhodnite sa pre úspech!

Aktívni vždy víťazia nad pasívnymi

Máte produkt, ktorému dôverujete? Máte službu, ktorá je overená zákazníkmi? Chcete zväčšiť svoje produkčné kapacity? Znásobte svoj biznis a ponúknite ho väčšiemu publiku. Objednajte si u nás reklamnú kampaň.

Povedali o nás

Kroky úspešnej spolupráce

Krok
1

Úvodný brief

Krok
2

Špecifikácia zákazníka a produktu

Krok
3

Kreatívny
koncept riešenia

Krok
4

Príprava
mediálneho plánu

Krok
5

Návrh ústredného
motívu a obsahu

Krok
6

Exekutíva
kampane

Úvodný brief

Všetky dôležité fakty zhromaždíme hneď na úvodnom stretnutí. V 60 minútovom rozhovore zaznačíme potrebné informácie pre tvorbu kampane do kreatívneho briefu. Odladená, štandardizovaná podoba briefu šetrí náš spoločný čas, ktorý využijeme v kreatívnej a koncepčnej časti projektu.

Konzultácia, čo a komu ponúkame

Pred tým, ako sa náš tím naplno pustí do kreatívy, chceme dokonale pochopiť charakter zákazníka a produktu. Vyhnodnotíme silné a slabé stránky produktu. Cieľového zákazníka rozoberieme do najmenšieho detailu a definujeme jeho určujúci archetyp. Následne môžeme pokračovať hlbšie - definovaním marketingových persón.

Kreatívny koncept riešenia

Teraz už máme dostatok vstupov na spustenie koordinovanej búrky nápadov. Poznáme osobu zákazníka v jeho rôznych podobách. Limity definované briefom a konzultáciami nás upriamujú na stanovený cieľ. Výsledkom je originálny návrh komunikácie v podobe slovnej prezentácie a náčrtu riešenia.

Príprava mediálneho plánu

Na základe konzultácií navrhneme výber medií, ktoré zabezpečia synergický a multiplikačný efekt Vašej kampane. Reklamné posolstvo bude odovzdané cieľovému publiku a zvýši sa aj povedomie o Vašej značke. Pripravený mediálny plán zároveň prehľadne zobrazí priebeh kampane v štruktúre a čase. Dbáme však o to, aby nikdy neprekročil rozpočtový limit definovaný v briefe.

Návrh ústredného motívu a obsahu

Kreatívny insight prezentujeme v podobe graficky a copywritersky spracovaného kľúčového vizuálu. Schválený kľúčový vizuál slúži ako vzor na vytvorenie adaptácií pre všetky formáty a médiá od billboardu až po rozhlasový a televízny spot. Akonáhle má kľúčový vizuál finálnu podobu, spúšťa sa séria prác zameraná na vytvorenie všetkých potrebných adaptácií a mutácií. V dohovorených prípadoch vytvárame aj verzie pre A/B testing.

Exekutíva kampane

Finalizáciou produkčnej časti je kampaň pripravená na spustenie podľa schváleného mediálneho plánu. Priebeh kampane pozorne sledujeme a vyhodnocujeme čiastkové výsledky a mikrokonverzie. Priebežné výsledky slúžia na lepšie pochopenie zákazníckej reakcie a umožňujú aj drobnú optimalizáciu kampane, a to najmä pri digitálnych formátoch.

Máte záujem o koncept a nacenenie zdarma?

Ak máte záujem o efektívnu reklamnú kampaň, neváhajte a pošlite nám Vaše kontaktné údaje. Náš manažér sa Vám ozve do 24 hodín. Dohodneme si s Vami stretnutie a pripravíme Vám koncept a nacenenie zdarma.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.
Rozumiem, viac nezobrazovať
Top