Získajte zákazníkov v priebehu hodín!

Online marketing od profesionálov

Získajte zákazníkov v priebehu hodín!

Začnite zarábať online rýchlo a efektívne

Zabezpečíme Vám propagáciu, ktorá sa viditeľne prejaví vo Vašom bezprostrednom raste. Online marketingové kampane prinášajú prvé merateľné výsledky už v priebehu niekoľkých hodín po ich spustení. Na službu nepožadujeme dlhodobú viazanosť. Motivácia na našej strane je jasná – maximálna návratnosť Vaších investícií v čo najkratšom čase.

Povedali o nás

Očakávajte koncepčný postup a profesionálne výsledky

Krok
1

Bezplatné osobné stretnutie
s našimi online špecialistami

Krok
2

Zadefinovanie merateľných cieľov
a očakávanej výkonnosti kampane

Krok
3

Návrh marketingovej stratégie
a komunikačných kanálov

Krok
4

Odsúhlasenie riešenia
a cenovej ponuky

Krok
5

Nastavenie kampane
a analytických nástrojov

Krok
6

Priebežná optimalizácia
a pravidelný mesačný reporting

Bezplatné osobné stretnutie

Na prvom stretnutí zistíme čo najviac o Vašom produkte alebo službe. Veľkú pozornosť budeme venovať Vašim doterajším marketingovým aktivitám a z nich vyplyvajúcim skúsenostiam. Výstupom nášho stretnutia bude kompletné kreatívne zadanie.

Zadefinovanie merateľných cieľov

Pomôžeme Vám stanoviť prínosné, realistické a merateľné ciele. Spoločne taktiež zadefinujeme očakávaný výkon kampane. Počas celého trvania kampane budete mať prehľad o tom, ako sa nám darí napĺňať odsúhlasené ciele. Koncepčná práca v tejto fáze je jedným z pilierov, na ktorých stojí úspešná optimalizácia kampane.

Návrh marketingovej stratégie

Po vymedzení cieľovej skupiny vykonáme kompletnú analýzu trhu a online aktivít konkurencie. Následne zvolíme najvhodnejšie komunikačné kanály. Správny marketingový mix Vám zabezpečí dlhodobé dosahovanie stanovených cieľov.

Odsúhlasenie riešenia

Odprezentujeme Vám návrh nášho riešenia. Po odsúhlasení stratégie Vám predložíme cenovú ponuku ktorá pozostáva z ceny prác a mediálneho rozpočtu.

Nastavenie kampane a analytických nástrojov

Dohodnutú stratégiu kompletne odzrkadlíme v nastaveniach jednotlivých reklamných účtov. Na Vašu stránku implementujeme všetky potrebné analytické nástroje. Po úspešnom otestovaní mechanizmu je kampaň pripravená na štart.

Optimalizácia a reporting

Priebežne optimalizujeme kľúčové slová, cenové stratégie, cielenia a samotnú webstránku. Každý mesiac pre Vás pripravíme prehľadný report a návrhy na zlepšenie výkonnosti kampane.

Máte záujem o koncept a nacenenie zdarma?

Ak máte záujem o profesionálny online marketing, neváhajte a pošlite nám Vaše kontaktné údaje. Náš manažér sa Vám ozve do 24 hodín. Dohodneme si s Vami stretnutie a pripravíme Vám koncept a nacenenie zdarma.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.
Rozumiem, viac nezobrazovať
Top