Marketing funguje, podnikajte za účelom zisku!

Marketing od profesionálov

Marketing funguje, podnikajte za účelom zisku!

Ako vytvoriť ponuku, po ktorej zákazníci túžia?

Zmeňte stratégiu Vašej spoločnosti z výrobkovej na marketingovú. Myslite na zákazníkov od úplného začiatku. Uvažujte, akú potrebu zákazníka chcete uspokojiť a aký benefit vďaka Vám získa. Týmto záverom podriaďte vývoj produktov a služieb.

Povedali o nás

Očakávajte koncepčný postup a profesionálne výsledky

Krok
1

Poznanie
aktuálneho stavu

Krok
2

Definovanie pridanej hodnoty
a pomenovanie cieľových publík

Krok
3

Analýza produktu
a služby

Krok
4

Výber kanálov
marketingovej komunikácie

Krok
5

Obsahová stratégia
marketingovej komunikácie

Krok
6

Vytvorenie
marketingovej stratégie

Poznanie aktuálneho stavu

Dokonalá znalosť počiatočného stavu Vášho podnikania je predpokladom na úspešný návrh ďalšieho postupu. Spoločne prekonzulujteme Vašu východiskovú situáciu. Určíme si, či je Vaším cieľom vývoj nového produktu alebo podpora existujúceho. V prípade produktu, ktorý už bol umiestnený na trh, zanalyzujeme jeho zákaznícku úspešnosť a odozvu. Ak je Váš produkt vo vývoji, určíme jeho potenciál a možnosti.

Definovanie pridanej hodnoty a pomenovanie cieľových publík

V tomto štádiu je potrebné rozhodnúť, akému cieľovému zákazníkovi bude výsledný produkt určený. S tým úzko súvisí aj stanovenie pridanej hodnoty, ktorú zákazníkovi prinesie zakúpenie Vášho produktu alebo služby.

Analýza produktu a služby

Základom účinnej prezentácie Vášho produktu alebo služby je znalosť ich kľúčových vlastností. Spoločne zadefinujeme, aké potreby a na akej úrovni Váš produkt napĺňa. Nájdeme špecifické črty, ktorými sa odlišuje od konkurencie a akú výnimočnú hodnotu prináša zákazníkom. Vedomie Vašich benefitov je zárukou efektívneho marketingu.

Výber kanálov marketingovej komunikácie

Na základe predošlých kľúčových bodov zvolíme najvhodnejšie komunikačné kanály. Výberom správnych kanálov dokážeme vyhľadať a kontaktovať Vašu cieľovú skupinu efektívne, s predpokladom vysokej miery konverzie.

Obsahová stratégia marketingovej komunikácie

Efektívny kontakt s cieľovou skupinou spočíva v správnom výbere jazykových prostriedkov a roviny komunikácie. Spôsob a obsah komunikácie prispôsobíme charakteru, vlastnostiam a zvyklostiam Vášho zákazníka.

Vytvorenie marketingovej stratégie

Výsledkom našej koncepčnej práce je jednoznačná marketingová stratégia. Predstavuje sumár stanovených hodnôt, kreatívy a vybraných komunikačných kanálov. Integrovaním marketingového plánu do všetkých oddelení spoločnosti dokážete zmeniť jej charakter z výrobkovej na marketingovú, z hľadajúcej na presvedčivú, sebavedomú a úspešnú.

Máte záujem o koncept a nacenenie zdarma?

Ak máte aj Vy záujem o efektívny marketing, neváhajte a pošlite nám Vaše kontaktné údaje. Náš manažér sa Vám ozve do 24 hodín. Dohodneme si s Vami stretnutie a pripravíme Vám koncept a nacenenie zdarma.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.
Rozumiem, viac nezobrazovať
Top